Prediktivna analitika

Šire analize, brži rezultati, fleksibilna implemetacija

U poslovanju, prediktivni modeli koriste uzorke pronađene u povijesnim i transakcijskim podacima kako bi omogućili procjenu rizika ali i prilika, vodeći donošenju ispravnih poslovnih odluka.

Prediktivna Analitika omogućava povezivanje podataka iz različitih izvora i kanala distribucije kao što su baze podataka, podaci na webu, bankomati, tekstualni podaci - bilješke iz call centara i poslovnica. Sofisticiranim tehnikama analize poslovnih podataka pomoću IBM SPSS rješenja lako se mogu izvući pouzdani zaključci o trenutnoj situaciji i budućim događajima koji će pomoći organizaciji da donosi pravilne odluke i poduzima učinkovite akcije.

Kombinirajući modele Prediktivne Analitike s poslovnim znanjima organizacije dobiti ćemo uvid u ključna pitanja kao što su:
 • Kako privući nove profitabilne klijente?
 • Kako povećati profitabilnost klijenata?
 • Kako zadržati postojeće klijente?
 • Kako unaprijediti vođenje operacija,održavanje infrastrukture i opreme?
 • Kako maksimizirati učinkovitost kapitala (zaposlenika, procesa, novca)?
 • Kako otkriti i spriječiti prijevare?

Rješenja za banke

Prediktivna Analitika može pomoći kod:
 • Segmentacije klijenata
 • Akvizicije novih klijenata
 • Zadržavanje postojećih klijenata
 • Optimizacije marketinških kampanja
 • Upravljanja rizicima

Rješenja za osiguranja

Prediktivna Analitika može pomoći kod:
 • Akvizicije novih klijenata
 • Zadržavanja postojećih klijenata
 • Analize i optimiziranja postojećih poslovnih procesa
 • Optimizacije marketinških kampanja ciljanjem nisko-rizičnih klijenata
 • Otkrivanja i sprečavanja prijevara

Rješenja za Telekomunikacije

 • Smanjenja churn-a
 • Efektivnijeg ciljanja ponuda klijentima
 • Identifikacije specifičnih proizvoda i usluga koje treba uključiti u ponudu, kampanju, reklamu
 • Optimizacije korisničkih usluga i djelovanja call centra
 • Određivanja uzoraka koji su zajednički prijevarama kako bi se spriječile neovlaštene aktivnosti

Rješenja za retail

 • Segmentacije klijenata
 • Akvizicije novih klijenata
 • Zadržavanje postojećih klijenata
 • Povećanja operativne efikasnosti – spoznaje kako fokusirati svoje resurse kako bi se poboljšali rezultati bez povećanja troškova
 • Razvoj proizvoda – kreirajte kvalitetne i uspješne proizvode pomoću dubinskog razumijevanja preferencija klijenata, potreba tržišta i drugih ključnih faktora

Rješenja za energetski sektor

 • Market basket analiza
 • Od reaktivnog do proaktivnog načina održavanja strojeva, platformi, vozila – predviđanje budućih kvarova
 • Modeli za obnovljive izvore energije
 • Predviđanje buduće potrošnje energije – optimizacija nabave i distribucije, minimizacija cijena
 • Optimizacija rada call centra

IBM Showcase
Community_Centric_banner_12-10-15

Community centric file transfer

Community centric file transfer includes file exchanges over the internet between one organization and third party trading partners, including suppliers, customers, service partners, the government and others. Community centric file transfers need to be reliable, secure and manageable.

Featured Products

IBM Sterling File Transfer Service

This alternative to on-premise software allows you to manage a single, secure, reliable connection to reach your partners without the capital expense of on premise software or operational impact on your IT staff.

• Reduce IT operational and infrastructure costs ― Secure cloud-based file transfers reduce capital expenses in software and infrastructure and offload partner setup and support activities to IBM???s skilled professionals
• Reduce B2B file transfer complexity ― Consolidate redundant file transfer servers, software, and partner connections and leverage IBM???s expertise and experience to optimize the delivery of B2B file transfers
• Grow your business ― Leverage our cloud based, scalable B2B file transfer infrastructure and support services to respond to business demand for more partner connections and collaboration
• IBM Sterling File Transfer Service is available in a subscription model (SaaS)

IBM Sterling Secure Proxy

IBM Secure Proxy is a demilitarized zone (DMZ)-based application proxy that protects your file transfers from the public Internet, by enforcing tight controls including trading-partner authorization, multi-factor authentication and session break, before the transfer ever enters your trusted zone.

• SSL session breaks and multi-factor authentication ― Help guard against unauthorized access and reduce data vulnerability to protect your brand
• Leverage the Internet - Lower your file transfer costs and grow your file transfer community while securing the data and access to your trusted zone
• Firewall navigation best practices ― Increases perimeter security for your file transfer infrastructure to comply with regulatory policies and pass tougher security audits
• Self-service logon portal ― Provides self-service password management for trading partners reducing the dependency on IT staff Sterling Secure Proxy is available as licensed on premise software

IBM Sterling File Transfer Service

This alternative to on-premise software allows you to manage a single, secure, reliable connection to reach your partners without the capital expense of on premise software or operational impact on your IT staff.

• Reduce IT operational and infrastructure costs ― Secure cloud-based file transfers reduce capital expenses in software and infrastructure and offload partner setup and support activities to IBM???s skilled professionals
• Reduce B2B file transfer complexity ― Consolidate redundant file transfer servers, software, and partner connections and leverage IBM???s expertise and experience to optimize the delivery of B2B file transfers
• Grow your business ― Leverage our cloud based, scalable B2B file transfer infrastructure and support services to respond to business demand for more partner connections and collaboration
• IBM Sterling File Transfer Service is available in a subscription model (SaaS)

IBM Sterling Control Center

As file transfers connect your processes, they need to be monitored and managed across applications, business units, time zones, locations, customers, and trading partners. Sterling Control Center gives you a consolidated view of your entire file transfer environment―plus the power to respond quickly and efficiently to exceptions, and changes in your environment. Sterling Control Center helps you:

• Improve SLA performance with centralized exception management, notifications, rules, events, and reporting
• Meet compliance and regulatory requirements via policy definition, auditing, and reporting
• Simplify managing your file transfer network through central configuration management

http://digitalcontentmarketing.sharedvue.net/sharedvue/iframe?sviresizer=ibm.partnerco.net&svunpublished=true&svpage=software_sterlingfiletransfer_communitycentric