Profitabilnost

Većina organizacije donosi ključne odluke bez da ima potpunu vidljivost u sve potrebne informacije koje su potrebne za donošenje najboljih poslovnih odluka. Odjeli financija su preplavljeni sa poslovima administracije, zadacima vezanim uz dobivanje pravih informacija potrebnih kako bi se donijele određene poslovne odluke i pretvaranju tih informacija u određeni format kako bi se zadovoljili zahtjevi regulatora.
 
Sa našim modelom za upravljanje profitabilnošću, financijski direktori će imati mogućnost predvidjeti jaz u performansama organizacije, moći će analizirati trenutne uvjete i moguće alternative. Na temelju dobivenih informacija biti će sposobni za operativno i financijsko upravljanje organizacijom kao i za podešavanje i optimiziranje postignutih rezultata u
odnosu na planove, ciljeve, resurse i troškove.

Comping će, kombinirajući napredne analitičke alate IBM TM1 i IBM SPSS, pomoći da dobijete kompletan uvid i kontrolu te da transformirate vašu organizaciju iz reaktivnog pristupa u pristup “predvidi i djeluj

Overview > Lorem ipsum dolor sit amet Category Category Category Category > Family > Family > Product
??

Business Units

No Results

??

??

Products

No Results

??

??

Resources

No Results

??
{{zval(CAT2.category_display_name)}}

??

??
??

??

{{zval(FAM.category_display_name)}}
??
??
??
{{zval(PRO.product_summary_header)}}
??
??
??
?? ?? ?? ??
??
??

??

??
??
??
??
??
??

Additional Resources

??

??

??
?? ?? ??
{{zval(RES.resource_display_name)}} {{zval(RES.resource_display_name)}}
??
{{zval(RES.resource_display_name)}}
{{zval(RES.resource_display_name)}}

??

??
?? ?? ??
{{zval(RES.resource_display_name)}} {{zval(RES.resource_display_name)}}
??
{{zval(RES.resource_display_name)}}
{{zval(RES.resource_display_name)}}

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

??

??
??

Additional Resources

??

Additional ResourcesContact Us

Contact us today if you have questions about IBM Products and Services. A representative from Comping will respond as soon as possible with answers to your questions.
Contact us
X

Thank You

A representative will be contacting you shortly.
X

??

Please fill out the form below to get access to ??

DOWNLOAD

??

Click the link below to download ??

DOWNLOAD