Profitabilnost

Većina organizacije donosi ključne odluke bez da ima potpunu vidljivost u sve potrebne informacije koje su potrebne za donošenje najboljih poslovnih odluka. Odjeli financija su preplavljeni sa poslovima administracije, zadacima vezanim uz dobivanje pravih informacija potrebnih kako bi se donijele određene poslovne odluke i pretvaranju tih informacija u određeni format kako bi se zadovoljili zahtjevi regulatora.
 
Sa našim modelom za upravljanje profitabilnošću, financijski direktori će imati mogućnost predvidjeti jaz u performansama organizacije, moći će analizirati trenutne uvjete i moguće alternative. Na temelju dobivenih informacija biti će sposobni za operativno i financijsko upravljanje organizacijom kao i za podešavanje i optimiziranje postignutih rezultata u
odnosu na planove, ciljeve, resurse i troškove.

Comping će, kombinirajući napredne analitičke alate IBM TM1 i IBM SPSS, pomoći da dobijete kompletan uvid i kontrolu te da transformirate vašu organizaciju iz reaktivnog pristupa u pristup “predvidi i djeluj


IBM Showcase
WatsonIoT_FacilitiesManagement_banner_051116

Facilities Management

Facilities management solutions from IBM enables you to make faster, more informed decisions through the identification of high-return real estate transactions, simplified facility planning, and optimized and automated facilities and asset management.

These solutions can also help you streamline the management of your real estate portfolio and improve facilities utilization. When you combine facilities management with cognitive IoT, you can make sense of the complex, interdependent nature of the data coming from your buildings to optimize operations.

Featured Products

IBM TRIRIGA Real Estate Management Software

Improves lease accounting and reduces occupancy costs

IBM TRIRIGA Facilities Manager

Supports better facility planning and increases facility utilization

IBM TRIRIGA Capital Project Management Software

Supports better project planning decisions and accelerates project schedules

IBM TRIRIGA Environmental and Energy Management Software

Monitors the environmental and energy impact and accelerates energy reduction goals

http://digitalcontentmarketing.sharedvue.net/sharedvue/iframe?sviresizer=ibm.partnerco.net&svunpublished=true&svpage=analytics_facilities_management