Profitabilnost

Većina organizacije donosi ključne odluke bez da ima potpunu vidljivost u sve potrebne informacije koje su potrebne za donošenje najboljih poslovnih odluka. Odjeli financija su preplavljeni sa poslovima administracije, zadacima vezanim uz dobivanje pravih informacija potrebnih kako bi se donijele određene poslovne odluke i pretvaranju tih informacija u određeni format kako bi se zadovoljili zahtjevi regulatora.
 
Sa našim modelom za upravljanje profitabilnošću, financijski direktori će imati mogućnost predvidjeti jaz u performansama organizacije, moći će analizirati trenutne uvjete i moguće alternative. Na temelju dobivenih informacija biti će sposobni za operativno i financijsko upravljanje organizacijom kao i za podešavanje i optimiziranje postignutih rezultata u
odnosu na planove, ciljeve, resurse i troškove.

Comping će, kombinirajući napredne analitičke alate IBM TM1 i IBM SPSS, pomoći da dobijete kompletan uvid i kontrolu te da transformirate vašu organizaciju iz reaktivnog pristupa u pristup “predvidi i djeluj


IBM Showcase
Analytics_SalesPerformanceManagement_banner_051516

Sales Performance Management

IBM Sales Performance Management provides tools and information for your sales reps - ensuring accuracy and efficiency. Managers and administrators can take control of their operations, eliminate surprises and make better strategic choices for their variable incentive programs.

It helps improve sales results and operational efficiencies with better management of incentive compensation plans, and smarter administration of sales territories and quotas.

Featured Products

IBM Incentive Compensation Management

IBM Incentive Compensation Management enables organizations to automate the process of administering, calculating, reporting and analyzing variable-based pay programs. It enhances incentive compensation management by increasing accuracy, reducing costs and improving visibility into sales performance and compensation plans. IBM Incentive Compensation Management is offered on-premise or as a cloud solution to help you get up and running more quickly, and reduce the burden on IT teams.

http://digitalcontentmarketing.sharedvue.net/sharedvue/iframe?sviresizer=ibm.partnerco.net&svunpublished=true&svpage=analytics_sales_performance_management