Profitabilnost

Većina organizacije donosi ključne odluke bez da ima potpunu vidljivost u sve potrebne informacije koje su potrebne za donošenje najboljih poslovnih odluka. Odjeli financija su preplavljeni sa poslovima administracije, zadacima vezanim uz dobivanje pravih informacija potrebnih kako bi se donijele određene poslovne odluke i pretvaranju tih informacija u određeni format kako bi se zadovoljili zahtjevi regulatora.
 
Sa našim modelom za upravljanje profitabilnošću, financijski direktori će imati mogućnost predvidjeti jaz u performansama organizacije, moći će analizirati trenutne uvjete i moguće alternative. Na temelju dobivenih informacija biti će sposobni za operativno i financijsko upravljanje organizacijom kao i za podešavanje i optimiziranje postignutih rezultata u
odnosu na planove, ciljeve, resurse i troškove.

Comping će, kombinirajući napredne analitičke alate IBM TM1 i IBM SPSS, pomoći da dobijete kompletan uvid i kontrolu te da transformirate vašu organizaciju iz reaktivnog pristupa u pristup “predvidi i djeluj


IBM Showcase
Power_Systems_banner2_12-10-15

Power Systems operating systems - AIX

AIX® exploits decades of IBM technology innovation and is designed to provide the highest level of performance, security and reliability of any UNIX operating system.

Featured Products

AIX - The future of UNIX

AIX - The future of UNIX

The AIX operating system (OS) is an open standards-based, UNIX® operating system that allows you to run the applications you want, on the hardware you want-IBM UNIX OS-based servers. More and more businesses are choosing the AIX operating system (OS) running on IBM Power Systems. AIX exploits decades of IBM technology innovation and is designed to provide the highest level of performance, security and reliability of any UNIX operating system.

http://digitalcontentmarketing.sharedvue.net/sharedvue/iframe?sviresizer=ibm.partnerco.net&svunpublished=true&svpage=Hardware - Power Systems - AIX