Profitabilnost

Većina organizacije donosi ključne odluke bez da ima potpunu vidljivost u sve potrebne informacije koje su potrebne za donošenje najboljih poslovnih odluka. Odjeli financija su preplavljeni sa poslovima administracije, zadacima vezanim uz dobivanje pravih informacija potrebnih kako bi se donijele određene poslovne odluke i pretvaranju tih informacija u određeni format kako bi se zadovoljili zahtjevi regulatora.
 
Sa našim modelom za upravljanje profitabilnošću, financijski direktori će imati mogućnost predvidjeti jaz u performansama organizacije, moći će analizirati trenutne uvjete i moguće alternative. Na temelju dobivenih informacija biti će sposobni za operativno i financijsko upravljanje organizacijom kao i za podešavanje i optimiziranje postignutih rezultata u
odnosu na planove, ciljeve, resurse i troškove.

Comping će, kombinirajući napredne analitičke alate IBM TM1 i IBM SPSS, pomoći da dobijete kompletan uvid i kontrolu te da transformirate vašu organizaciju iz reaktivnog pristupa u pristup “predvidi i djeluj


IBM Showcase
Systems_Storage_Tape_banner_04-25-16

IBM Tape Storage

Today???s applications generate massive data that quickly becomes historical data - data that may be stored for decades. IBM Tape and Virtual Tape solutions offer high capacity, high performance, reliability and security while helping to lower storage total cost of ownership using scalability, energy efficiency, footprint reduction and lowest cost per TB.

Featured Products

IBM Tape drives

IBM Tape drives

IBM tape drives have the solution for your needs, offering for performance and capacity for midrange to high end storage. Look to IBM tape drives for a variety of solutions featuring high capacity, fast access to data and data retention.

IBM Tape automation

IBM Tape automation

A full range of tape libraries and autoloaders featuring high performance and capacity for entry, midrange and enterprise system environments. Use our advanced technology to handle your backup, save and restore, and archival data storage needs.

Deduplication solutions

Deduplication solutions

IBM ProtecTIER data deduplication solutions improve backup and disaster recovery operations while lowering operational costs and energy usage . ProtecTIER native replication technology enables the automated electronic replication of backup data between sites for enhanced disaster recovery and business continuity.

IBM Storage media

IBM Storage media

Today???s data centers face unprecedented data protection challenges. IBM Storage Media solutions allow you to satisfy increasing demands for data retention, security and availability while contending with reduced budgets.

http://digitalcontentmarketing.sharedvue.net/sharedvue/iframe?sviresizer=ibm.partnerco.net&svunpublished=true&svpage=hardware_storage_tape