Profitabilnost

Većina organizacije donosi ključne odluke bez da ima potpunu vidljivost u sve potrebne informacije koje su potrebne za donošenje najboljih poslovnih odluka. Odjeli financija su preplavljeni sa poslovima administracije, zadacima vezanim uz dobivanje pravih informacija potrebnih kako bi se donijele određene poslovne odluke i pretvaranju tih informacija u određeni format kako bi se zadovoljili zahtjevi regulatora.
 
Sa našim modelom za upravljanje profitabilnošću, financijski direktori će imati mogućnost predvidjeti jaz u performansama organizacije, moći će analizirati trenutne uvjete i moguće alternative. Na temelju dobivenih informacija biti će sposobni za operativno i financijsko upravljanje organizacijom kao i za podešavanje i optimiziranje postignutih rezultata u
odnosu na planove, ciljeve, resurse i troškove.

Comping će, kombinirajući napredne analitičke alate IBM TM1 i IBM SPSS, pomoći da dobijete kompletan uvid i kontrolu te da transformirate vašu organizaciju iz reaktivnog pristupa u pristup “predvidi i djeluj


IBM Showcase
IBMCloud-7-21-2015

Cloud Services

Companies are choosing cloud to deliver responsive IT, enable "composable" business, and innovate the way people work. Our cloud services can help you derive maximum value from your investment. SoftLayer infrastructure-as-a-service provides superior performance, flexibility, and control you need for public, private, and bare metal workloads. For those wanting a fully managed environment, Cloud Managed Services from IBM offers a highly secure IaaS cloud optimized for critical enterprise workloads, with unique instance-level VM uptime SLAs to 99.95%. Reinvent your business with the power of cloud computing.

Featured Services

SoftLayer Infrastructure as a Service

On-demand cloud infrastructure that includes bare metal and virtual servers, storage, and networking all on a single platform, with full customer access and control.

IBM Cloud Managed Services

Fully managed by IBM, highly secure cloud optimized for critical enterprise workloads.

Cloud Managed Services for Oracle

Gain a flexible, agile infrastructure to reduce Oracle infrastructure costs and complexities.


http://digitalcontentmarketing.sharedvue.net/sharedvue/iframe?sviresizer=ibm.partnerco.net&svunpublished=true&svpage=services_cloud