Profitabilnost

Većina organizacije donosi ključne odluke bez da ima potpunu vidljivost u sve potrebne informacije koje su potrebne za donošenje najboljih poslovnih odluka. Odjeli financija su preplavljeni sa poslovima administracije, zadacima vezanim uz dobivanje pravih informacija potrebnih kako bi se donijele određene poslovne odluke i pretvaranju tih informacija u određeni format kako bi se zadovoljili zahtjevi regulatora.
 
Sa našim modelom za upravljanje profitabilnošću, financijski direktori će imati mogućnost predvidjeti jaz u performansama organizacije, moći će analizirati trenutne uvjete i moguće alternative. Na temelju dobivenih informacija biti će sposobni za operativno i financijsko upravljanje organizacijom kao i za podešavanje i optimiziranje postignutih rezultata u
odnosu na planove, ciljeve, resurse i troškove.

Comping će, kombinirajući napredne analitičke alate IBM TM1 i IBM SPSS, pomoći da dobijete kompletan uvid i kontrolu te da transformirate vašu organizaciju iz reaktivnog pristupa u pristup “predvidi i djeluj


IBM Showcase
Application_Server_banner_12-10-15

WebSphere Application Server

IBM® WebSphere® Application Server serves applications from the front office to the back office - whether mobile, Web, cloud or mission-critical enterprise applications-to support seamless Systems of Interaction. You can use WebSphere Application Server on premises or across public, private and hybrid clouds―and you can be up and running on a hosted cloud environment in minutes with IBM WebSphere Application Server on Cloud.

Featured Products

WebSphere Application Server

IBM® WebSphere® Application Server offers a fast, flexible and secure Java application server runtime environment and supports environments from single server and midsize configurations to large deployments requiring web tier clustering over multiple application server instances.

WebSphere Application Server Liberty Core

IBM® WebSphere® Application Server Liberty Core is a lightweight, production runtime designed for rapid development and deployment of web and cloud-based applications. Easily grow from lightweight production environments to professional and enterprise class development and deployment with the same WebSphere platform.

WebSphere Application Server Network Deployment and z/OS

IBM® WebSphere® Application Server Network Deployment provides an advanced, flexible runtime environment for large-scale and mission-critical application deployments for open environments. It offers near-continuous availability with advanced performance and management capabilities for mission-critical applications. WebSphere Application Server Network Deployment also provides a run time for IBM z Systems™ and z/OS® and enables prioritized workload management, advanced transactional integrity, horizontal and vertical scalability and data and workload co-location.

http://digitalcontentmarketing.sharedvue.net/sharedvue/iframe?sviresizer=ibm.partnerco.net&svunpublished=true&svpage=software_websphere_application_server