Upravljanje profitabilnošću banaka (IBM SPSS, IBM TM1)

Profitabilnost, zarada, dobit i očuvanje vrijednosti uloženog kapitala dioničara svakoj su banci primarni ciljevi poslovanja.
Direktori financija u svakom trenutku žele imati informaciju o smjeru kretanja organizacije; trenutno stanje, što će se dogoditi, kada će se dogoditi i zašto će se nešto dogoditi. Navedene informacije potrebno je imati dovoljno rano kako bi se pravovremeno reagiralo i djelovalo s ciljem ispunjavanja postavljenih ciljeva organizacije.

S Compingovim rješenjem za upravljanje profitabilnošću banaka, financijski direktori i djelatnici iz odjela kontrolinga mogu predvidjeti jaz u performansama organizacije, analizirati trenutne uvjete i moguće alternative. Na temelju dobivenih informacija omogućeno je operativno i financijsko upravljanje organizacijom kao i podešavanje i optimiziranje postignutih rezultata u odnosu na planove, ciljeve, resurse i troškove.

Implementacijom ovog rješenja nudi se mogućnost izračuna profitabilnosti na nivou partije. Podaci - pokazatelji profitabilnosti i simulacije dobivene korištenjem modela uz projektom definirane mehanizme raspodjele kao što su interne transferne cijene i sustav raspodjele troškova, služe banci za strateške odluke. Povećanje dobiti, optimiziranje profitnih centara i proizvoda te maksimiziranje cjelokupnog poslovnog odnosa sa klijentom u konačnici su rezultati uspješnog korištenja rješenja za upravljanje profitabilnošću.

Ključan dio ovog rješenja je – kalkulator profitabilnosti koji efikasno izrađuje izvješće o profitabilnosti na nivou partije. Rješenje koristi metodologiju izrade temeljenu na najboljim svjetskim praksama te se model prilagođava potrebama i pravilima banaka tijekom implementacije. U skladu sa najboljim praksama upravljačkog računovodstva i u skladu s zakonskim propisima model izračunava troškove financiranja, troškove vezane uz kreditni rizik te ne-kamatne troškove na temelju cijena operacija i/ili rasporeda po ključevima. Također, izračunava i definira razne pokazatelje profitabilnosti kao što su Net Incoime After Taxing (NIAT), Risk-Adjusted Return On Capital (RAROC), Economic Value Added (EVA).
Sve izračunate mjere agregirane su multi-dimenzionalnoj OLAP kocki kako bi se podržali visoki zahtjevi za analizom, simulacijama i izvještavanjem.

Cijela platforma Comping rješenja za upravljanje profitabilnošću banaka je integrirana i temeljena na IBM tehnologijama – SPSS model ubacuje se u TM1 za potrebe izračuna profitabilnosti → TM1 računa pokazatelje profitabilnosti → SPSS koristi pokazatelje profitabilnosti izračunate u TM1 u prediktivnim modelima za poboljšanje profitabilnosti.

Ugrađeni Comping modeli prediktivne analitike:
  • Model segmentacije klijenata
  • Prediktivni model za određivanje profitabilnih klijenata
  • Asocijativni model i analize za određivanje profitabilnih proizvoda